The Float Foundation, ANBI geregistreerd, elke euro naar het goede doel...

Werving fondsenElke euro is hartelijk welkom in het fonds. Als doelgroep voor de fondsenwerving richten we ons op de vermogende particulier. Hierbij valt te denken aan mensen die hun bedrijf verkocht hebben en die vaak het beeld hebben van de opbrengst een deel aan een goed doel te willen besteden. Een andere doelgroep zijn bedrijven, overheden en instellingen welke samen met personeel willen deelnemen. Bij het personeel wordt een klein bedrag per maand ingehouden op het salaris voor het goede doel en de werkgever vult dit bedrag aan. Verder is ieder die een steentje bij wil dragen aan welzijn op deze wereld van harte uitgenodigd dit initiatief te ondersteunen.

Deze doelgroepen zullen in eerste instantie benaderd gaan worden binnen de relationele sfeer van de bestuurders met de vraag of zij aan het fonds willen deelnemen. Wellicht nog belangrijker zal de vraag zijn of zij ook bij hun relaties het fonds onder de aandacht willen brengen. Zo hopen we een eerste olievlek effect te bereiken. Afhankelijk van de ontwikkeling van het fonds zullen hierna nadere fondsenwervingscampagnes opgezet gaan worden. Duidelijk moge zijn dat we zoeken naar zowel incidentele als structurele funding.