The Float Foundation, ANBI geregistreerd, elke euro naar het goede doel...

Tal van kinderen in Cambodja proberen hun uiterste best te doen om aan de armoe te ontsnappen door goed onderwijs te krijgen. Een hele groep van deze kinderen van middelbare school-leeftijd (12-16) zijn te vinden in Sihanoukville, het belangrijkste strandresort van het land. Overdag brengen ze op school door, maar na schooltijd (zo'n 3 uur p.m.), zijn ze op het strand te vinden, waar ze proberen hun maandelijkse schoolgeld van 7 of 8 US dollar te verdienen door kleine, zelfgemaakte souveniertjes aan de niet al te talrijke toeristen te verkopen. Dat verschaft hun tegelijk de gelegenheid hun geleerde Engels in de praktijk te oefenen, maar het gaat natuurlijk wel ten koste van de tijd om huiswerk te maken etc. Kortom, het is een hard leven voor deze groep kinderen.

Het idee is om een klein fonds in het leven te roepen, waaruit voor een aantal van deze kinderen hun onderwijsgeld bekostigd kan worden. In de stad werkt een uitstekende, integere, in Australië opgeleide officier van justitie die bij het runnen van zo'n project samen met de lokale politie een wezenlijke rol zou willen spelen.
Er zitten natuurlijk haken en ogen aan, bijv. hoe kun je voorkomen dat de ‚verkeerde' lieden op zo'n fonds af komen?
Hoe het ook zij, een goed uitgewerkt en effectief begeleid project zou een groep talentrijke kinderen enorm kunnen helpen. De ervaring van onze eigen agent is dat het hier wel gaat om een groep kinderen die weten wat ze willen, veel talenten hebben, en die dus voor de toekomst van het land ook zeker belangrijk zijn. M.a.w.: de toekomstige intellectuele elite bevindt zich voor een (klein) deel op de stranden van Sihanoukville.