The Float Foundation, ANBI geregistreerd, elke euro naar het goede doel...

WerkwijzeOm de doelen te kunnen verwezenlijken moet eerst een goede structuur gevormd worden. Als eerste stap was dit het oprichten van een Stichting met een onafhankelijk bestuur. Dit heeft plaatsgevonden. De volgende stap is het werven van fondsen met als doelstelling om in 2006/2007 een bedrag van tenminste € 100.000,- bij elkaar te brengen. De kosten welke in Nederland gemaakt moeten worden voor de werving van middelen en projecten alsmede de kosten van database en administratie zullen maximaal gelijk zijn aan de rente welke ontvangen wordt over de bijeengebrachte middelen. Hiermee wordt dus bereikt dat elke gedoneerde euro ook daadwerkelijk beschikbaar is voor de projecten.

Gelijktijdig zullen projecten geselecteerd worden. Hierbij maken we gebruik van eigen kanalen alsmede van reeds gevestigde kanalen in de geselecteerde regio.

We werken met betrouwbare lokale partners waarbij lokale mensen de uitvoering van de projecten moeten doen. Naast het realiseren van het project heeft dit ook een stimulerende werking in het algemeen. Lokale mensen die werken voor het project worden daarvoor betaald. Hiermee willen we bereiken dat het een "eigen" project wordt hetwelk op termijn zichzelf in stand houdt.